Transparenţa

LEGEA Nr. 239 din 13.11.2008 stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.

 

Pentru mai multe detalii accesați link-ul de mai jos:

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329849