Luni, 1 February, 2016 - 16:31 | Transparența în procesul decizional

Proiectului Hotaririi de Guvern “cu privire la transmiterea unui teren”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 18 noiembrie 2015, iniţiem consultarea publică a proiectului Hotaririi de Guvern “ cu privire la transmiterea unui teren ”. Persoane responsabile: Ion SAVIȚCHI, Șef DAMEP Igor...Read more
Vineri, 29 January, 2016 - 16:38 | Transparența în procesul decizional

Proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, începând cu data de 29 ianuarie 2016 iniţiem consultarea publică a proiectului Hotărârii de Guvern, „Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct”. materiale anexate: Nota de argumentare Proiectul...Read more
Luni, 25 January, 2016 - 17:26 | Transparența în procesul decizional

Proiectul Hotărârii de Guvern, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, semnată la Berna

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, începând cu data de 26 ianuarie 2016 iniţieim consultarea publică a proiectului Hotărârii de Guvern, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980,...Read more
Luni, 25 January, 2016 - 16:12 | Transparența în procesul decizional

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la eliberarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţiunea depunerii gajului la încheierea Contractului de Recreditare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice central şi locale, începând cu data de 25 ianuarie 2015, iniţiem consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern Cu privire la eliberarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţiunea depunerii gajului la încheierea Contractului de Recreditare . Persoană responsabilă: Andrei...Read more
Marţi, 5 January, 2016 - 15:35 | Transparența în procesul decizional

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 05 ianuarie 2016, consultarea publică asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 . Persoana responsabila:...Read more
Marţi, 22 December, 2015 - 14:04 | Transparența în procesul decizional

Consultarea publică a proiectului Hotărârii de Guvern “la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”

Î n conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 22 decembrie 2015, iniţiem consultarea publică a proiectului Hotaririi de Guvern “la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007...Read more
Joi, 17 December, 2015 - 11:47 | Transparența în procesul decizional

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începînd cu data de 18 decembrie 2015, iniţiem consultarea publică a proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operațiunile...Read more

Pagini

Subscribe to

 INSTITUȚII SUBORDONATE

 

 

 

 

  

 

 

 


 Pagini eGuvernare: