Miercuri, 10 May, 2017 - 12:13 | Transparența în procesul decizional

Consultarea publică a proiectului H.G pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 04.05.2017, consultarea publică a proiectului H.G pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri . Responsabil : Sârbu Constantin,...Read more
Vineri, 5 May, 2017 - 10:50 | Transparența în procesul decizional

Avizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje

Vă propunem să vedeți proiectul Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje, remis spre avizare Ministerelor de profil. Avizarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagajeRead more
Joi, 4 May, 2017 - 09:36 | Transparența în procesul decizional

Consultarea publică a proiectului H.G pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 04.05.2017, consultarea publică a proiectului H.G pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere . Responsabil : Direcția Transport...Read more
Duminică, 30 April, 2017 - 09:12 | Transparența în procesul decizional

Consultarea publica a proiectului privind aprobarea Foii de parcurs și a Planului de acțiuni în domeniul Guvernanței corporative pentru reformarea sectorului feroviar și Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2017-2019”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 28 aprilie 2017, consultarea publică a Proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Foii de parcurs și a Planului de acțiuni în domeniul Guvernanței corporative pentru...Read more
Marţi, 21 March, 2017 - 14:56 | Transparența în procesul decizional

Consultarea proiectului H.G cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 21 MARTIE 2017 consultarea proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene . Responsabil : Direcția...Read more
Vineri, 17 March, 2017 - 20:22 | Transparența în procesul decizional

Consultarea la proiectul de lege „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” (Codul feroviar)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 17 MARTIE 2017 consultarea la proiectul de lege „Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative” (Codul feroviar) Responsabil :Vasile Codreanu, specialist Serviciul...Read more
Miercuri, 15 March, 2017 - 17:15 | Transparența în procesul decizional

Consultarea proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorități ale administrației publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor inițiază, începând cu data de 15 MARTIE 2017, consultarea proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea regulamentului de utilizare și exploatare a cheiurilor temporare pe căile navigabile interne ale...Read more

Pagini

Subscribe to

 INSTITUȚII SUBORDONATE

 

 

 

 

  

 

 

 


 Pagini eGuvernare: