Ordine

  

 PDF

Ordinul nr. 9 din 10.02.2015 cu privire elaborarea Programelor de formare profesională continuă în transport rutier

 PDF

Ordinul nr.249 din 14.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al intreprinderii de stat a cărei fondator est MTID

 PDF

Ordinul nr.242 din 9.12.2016 cu privire la aprobarea procedurii de examinare a cererilor cu privire la modificarea Programului de transport rutier interraional pentru perioada 2016-2017 și aprobarea formularului de examinale a cererilor

 PDF

Ordinul nr.215 din 12.10.2016 Privind modificarea unor ordine

 PDF

Ordinul nr.187 din 23.06.2016 Privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurileRepublicii Moldova

 PDF

Ordinul nr.35 din 15.02.2016 cu privire la modificarea Programului de transport rutier interaional si Listei operatorilor de transport care deservesc rutele/cursele incluse in acest program

 PDF

Ordinul Nr. 160 din 16.10.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime obligatorii față de programele de transport rutier
 PDF Ordinul Nr. 237 din 30.10.2013 cu privire la modificarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii drumurilor nr.193 din 29.07.2013
 PDF Ordinul nr.193 din 29.07.2013
 PDF Ordinul Nr. 231 din 22.10.2013 cu privire la majorarea tarifelor de călătorie în transportul rutier de pasageri şi bagaje pe rute cu mers regulat de autobuze
 PDF Ordinul Nr. 11 din 19.01.2013 cu privire la instituirea Grupului de lucru responsabil de elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2014-2016
 PDF Ordinul Nr. 98 din 06.06.2005 privind aprobarea normativelor temporare în domeniul transportului auto
 PDF Ordinul nr. 124 din 29.07.2005 cu privire la aprobarea Normelor de parcurs şi exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto
 PDF Ordinul nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto
 PDF Ordinul nr. 22 din 30 decembrie 2009 cu privire la punerea în aplicare a tarifelor pentru expertiza navelor de tonaj mic și a navelor de agrement
 PDF Ordin nr. 165 din 29 iulie 2011