Legislaţia internaţională

 

Acorduri bilaterale

 PDF Protocolul semnat intre Guvernul RM și Elveția privind modificarea Acordului cu privire la transporturile rutiere internaționale de pasageri și mărfuri, semnat la Compenhaga la 26 mai 1998, intrat in vigoare la 6 septembrie 2016
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul transporturilor rutiere din 28.10.1992
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar din 20.03.1993
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind serviciile aeriene din 28.06.1993
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile din 20.07.1993
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarusi cu privire la colaborarea în domeniul transportului feroviar din 29.11.1993
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei privind transportul internaţional rutier de pasageri şi mărfuri din 21.01.1994
 PDF Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internaţional din 09.04.1994
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind transportul rutier internaţional din 03.06.1994
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind serviciile aeriene din 26.09.1994
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind transportul rutier internaţional de pasageri şi mărfuri din 12.12.1994
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar din 21.02.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene şi cooperarea în domeniul transportului aerian din 30.03.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind serviciile aeriene din 19.04.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind serviciile aeriene din 03.06.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la transporturile auto internaţionale de pasageri şi mărfuri din 08.06.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul auto internaţional din 15.07.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind serviciile aeriene din 27.07.1995
 PDF Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la asigurarea condiţiilor preferenţiale pentru transportarea producţiei agricole perisabile în Ucraina şi în tranzit prin teritoriul Ucrainei spre alte ţări ale C.S.I. din 20.08.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind serviciile aeriene din 12.09.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Germania cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri din 11.10.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la traficul auto internaţional din 21.11.1995
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind serviciile aeriene din 05.04.1996
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective din 17.04.1996
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgia privind transportul rutier din 21.05.1996
 PDF Acord între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind transportul internaţional rutier din 29.10.1996
 PDF Acord intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind traficul auto internaţional din 30.10.1996
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Estonia cu privire la transporturile auto internaţionale de pasageri şi mărfuri din 21.04.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene din 22.06.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda cu privire la transportul rutier internaţional din 24.06.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italia privind serviciile aeriene din 19.09.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind traficul auto international din 27.11.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Georgia privind serviciile aeriene din 28.11.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind transporturile auto internaţionale din 10.12.1997
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe cu privire la transportul rutier internaţional din 26.05.1998
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind transporturile rutiere internaţionale de pasageri şi mărfuri din 26.05.1998
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind principiile de colaborare în domeniul transportului feroviar din 15.09.1998
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile aeriene din 21.05.1999
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia cu privire la transportul rutier internaţional din 11.02.2000
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia privind transportul rutier internaţional de pasageri şi mărfuri din 30.05.2000
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional de pasageri şi mărfuri din 30.05.2000
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind serviciile aeriene din 07.06.2000
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind transporturile aeriene din 24.02.2004
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene privind serviciile aeriene din 29.03.2004
 PDF Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerdaidjan privind serviciile aeriene din 25.04.2005

 


 

Acorduri multilaterale

 PDF Acord european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.) DIN 01.07.1970
 PDF Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) DIN 30.09.1957
 PDF Aranjamente privind dezvoltarea, acceptarea şi implementarea cerinţelor aeronautice comune DIN 11.09.1990
 PDF Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC) DIN 01.02.1991
 PDF Acord-cadru multilateral privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia DIN 08.09.1998
 PDF Acord privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Interbus)

 


 

Convenții

 PDF Convenţie pentru unificarea unor reguli privitoare la transportul aerian internaţional din 12.10.1929
 PDF Convenţie privind aviaţia civilă internaţională din 07.12.1944
 PDF Convenţie relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (C.M.R.) din 19.05.1956
 PDF Convenţie referitoare la infracţiuni şi la anumite alte activităţi săvârşite la bordul aeronavelor din 14.09.1963
 PDF Convenţie cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrător nr.127 din 28.06.1967
 PDF Convenţia asupra circulaţiei rutiere din 08.11.1968
 PDF Convenţie pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor din 16.12.1970
 PDF Convenţie pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile din 23.09.1971
 PDF Convenţie vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R (Convenţia T.I.R.) din 14.11.1975
 PDF Protocol din convenţie referitoare la contractul de transport naţional de mărfurilor pe şosele (C.M.R.) din 05.07.1978
 PDF Memorandum de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea CEMN din 06.03.2002
 PDF Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia "Cu privire la contractul de transport internaţional auto de pasageri şi bagaje" (CVR) nr. 308-XVI din 26.10.2006
 PDF Convenţie internaţională privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene EUROCONTROL din 27.06.1997

 


 

ALTE DOCUMENTE

 PDF Programul de actiuni privind dezvoltarea transporturilor de la Almata
 PDF Protocolul Sedinței Comisiei mixte moldo-ruse din domeniul transporturilor rutiere din 13.11.2012 (Chișinău)
 PDF Protocolul Sedinței Comisiei mixte moldo-ucrainele din domeniul transporturilor  din 28.02.2012 (Kiev)
 PDF Protocolul Sedinței Comisiei mixte moldo-ucrainele din domeniul transporturilor rutiere internationale din 27.02.2012 (Kiev)