Transport feroviar

 

La 28 august 1871 a fost deschisă circulaţia trenurilor pe sectorul de cale ferata Tiraspol – Chişinău – data care se consideră şi Ziua înfiinţării Căii Ferate a Moldovei. Pentru realizarea traficului militar în anul 1877 a fost deschis sectorul de cale ferată Bender – Galaţi cu lungimea de 305 km. Această linie a asigurat circulaţia feroviară între Moldova şi  România, precum şi ieşirea spre Dunăre. Cele două  şi alte linii de cale ferată au creat baza sistemului de transport feroviar al ţării.

Actualmente, Calea Ferată a Moldovei, prezentînd o întreprindere de stat, asigură fiabilitatea şi siguranţa traficului feroviar. Amplasarea geografică a reţelei permite realizarea traficului de mărfuri în direcţia Europa – Asia – Europa. Întreprinderea este membru al organizaţiilor feroviare din Europa: OCCF, SERG şi a Consiliului pentru transportul feroviar al ţărilor CSI.

În prezent lungimea de exploatare a liniilor de cale ferată ale Întreprinderii de stat  „Calea Ferată din Moldova” constituie 1157 km, unde lucreaza 12,3 mii persoane.

Calea Ferată dispune de o infrastructură multiramurală şi bine dezvoltată. Ea asociază 90 staţii de cale ferată din care 56 sunt deschise pentru realizarea transporturilor de mărfuri şi 50 filiale ale întreprinderii. Activitatea de bază a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” este realizarea transporturilor de mărfuri şi călători în trafic suburban, local şi internaţional.

 

Lista ofertelor pentru traficul de mărfuri

 

 • Transport de mărfuri în trafic direct internaţional, în trafic combinat feroviar-naval şi în trafic local.
 • Transport de mărfuri în material rulant acoperit şi descoperit.
 • Transport de mărfuri pe transportoare.
 • Transport de încîrcături agabaritice.
 • Transport de mărfuri în containere cu capacitatea de trei, cinci şi 20 tone.
 • Transport de mărfuri însoţite de agenţii expeditorului sau destinatarului de mărfuri.
 • Transport de mărfuri perisabile.
 • Transport de mărfuri periculoase.
 • Transport de vagoane speciale.
 • Punerea la dispoziţie a vagoanelor şi containerelor pentru transportul de mărfuri.
 • Păstrarea mărfii.
 • Cîntărirea şi verificarea masei mărfii.
 • Tragerea şi ridicarea vagoanelor la descărcare  (încărcare).
 • Însoţirea mărfii transportate de către angajatul căii ferate.
 • Lucrări de încărcare-descărcare.
 • Reexpediere de vagoane (schimbarea staţiei de destinaţie sau a destinatarului mărfii).
 • Coordonare transporturilor în condiţii deosebite.
 • Transbordare de mărfuri din vagoane de ecartament difirit (ecartament 1520 mm – ecartament 1435 mm).
 • Transpunere de vagoane pe boghiuri de alt ecartament.
 • Prestări servicii la sosirea şi predarea peste hotare a mărfii de export.
 • Servicii de recepţie, de la căile ferate străine şi de expediere a mărfurilor de export.
 • Plumbuirea vagoanelor şi containerelor cu dispozitive de închidere-plumbuire.
 • Pregătirea şi predarea pentru încărcare, către căile ferate străine, a materialului rulant gol conform cererilor proprietarilor de mărfuri.
 • Pregătirea şi spălarea vagoanelor.
 • Paza mărfii în timpul deplasării.
 • Paza mărfii în parcul staţiei.
 • Acordarea dispozitivelor de închidere şi plumbuire.
 • Transmiterea în locaţiune a vagoanelor, liniilor de acces, terenurilor adiacente liniilor de cale ferată şi a depozitelor.
 • Prestări  servicii de informare de către Centrul Informativ de Calcul (CIC) al Căii Ferate din Moldova în vederea căutării şi expediţiei vagoanelor.

  

Informaţie de contact

 

Telefoane: 83-46-10, 22-54-44, 22-13-09

Fax: 22-54-44

E-mail: gruz@railway.md