Premieră pentru Republica Moldova! Va fi creată Agenția Navală

Published on: Fri, 07/07/2017 - 10:05
Comunicat de presă

La 6 iulie 2017, deputații Parlamentului Republicii Moldova au votat în primă lectură proiectul de lege elaborat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu privire la instituirea Agenției Navale.

Elaborarea unui act legislativ pentru instituirea Agenției Navale a  fost determinată de situația actuală alarmantă referitoare la poziționarea Republicii Moldova în Lista Neagră a Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului port, ceea ce demonstrează ineficiența structurii de control existente la moment în Moldova - Instituția Publică ”Căpitănia Portului Giurgiulești”.

Astfel, crearea Agenției Navale a Republicii Moldova va autoriza fortificarea eforturilor întreprinse pentru micșorarea numărului de nave ce nu corespund cerințelor convențiilor internaționale și care fac escală în porturile din republică, prezentînd un potențial pericol pentru securitatea ecologică din zonă. Aceasta va avea un efect semnificativ asupra calității navelor ce sunt exploatate sub pavilionul Moldovei,  și respectiv,  asupra imaginii Republicii Moldova pe plan internațional. 

     Rolul autorității navale este dezvoltarea continuă a capacității Republicii Moldova în scopul gestionării unui număr cît mai mare de transporturi maritime și pe căi navigabile interne, ceea ce va permite țării noastre să contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei naționale, transportul naval fiind unul dintre principalii factori de cooperare economică pe plan mondial.

 

Agenția Navală va avea un buget autonom, și  va activa în baza principiilor de autogestiune și autofinanțare. Prin urmare, instituțiile din domeniul naval  actualmente existente, Căpitănia Portului Giurgiulești și Registrul Naval,  vor fi reorganizate și comasate în cadrul Agenției Navale.