Rapoarte de activitate

 


 

PDF

Declarația privind buna guvernare pentru 2016

PDF

Raport de activitate, Iurie CHIRINCIUC – 12 luni pentru 2016

PDF

Declaraţia privind buna guvernare 2015

PDF

Declaraţia privind buna guvernare 2014

PDF

Date despre transparența în procesul decizional în aparatul central al MTID pe parcursul anului 2014

PDF

Declaraţia privind buna guvernare 2013

PDF

Raport de activitate pentru anul 2013

PDF

Declaraţia privind buna guvernare 2012

PDF

Raport de activitate pentru anul 2012

PDF

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 30.08.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012”

PDF

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007 

PDF

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului contravenţional (art. 208-220 şi 407) 

PDF

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene”

PDF

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997

PDF

Raportul privind derularea contractelor internaționale în primul semestru al anului 2011

PDF

Raportul privind repartizarea Fondului Rutier în primul semestru al anului 2011

PDF

Raportul privind activitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastrusturii Drumurilor în perioada 2009-2010 

PDF

Raport de activitate in domeniul Transportului Auto

PDF

Raport Agenţiei privind implementarea planului de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană

PDF

Activitatea Agenţiei în anul 2006 şi I semestru 2007 

PDF

Raport de activitate a Serviciului Transport Feroviar pentru 9 luni ale anului 2007

PDF

Raport de activitate a Agenţiei pentru 9 luni ale anului 2007, făcut la şedinţa a Colegiului Agenţiei 

PDF

Activitatea Agenţiei în anul 2007

PDF

Memorandum privind cooperarea în procesul Integrării Europene între Agenţia Transporturilor al Republicii Moldova şi Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova semnat 18.01.2008